Konfliktløsning

Overalt hvor mennesker er i kontakt med hinanden findes kimen til konflikter. Nogle konflikter fører til åbne konfrontationer, som resulterer i ”sår” der ikke er til at hele. Andre fører til forsoning og udvikling.

Ofte forbindes konflikt med noget negativt, og derfor skal så vidt muligt skal undgås, men grundlæggende er konflikter drivkraft til forandring. Det er måden, hvorpå vi håndterer konflikten, der er bestemmende for, om den medfører udvikling/fornyelse eller stagnation/brud.

Konfliktløsning eller nærmere bestemt mediation betyder ”i midten”. Målet for en mediation er, at begge parter kan afslutte konflikten med følelsen af at være en vinder. I mediation arbejdes der principielt ikke med en rigtig eller forkert opfattelse af en konflikt, men derimod med forskelle og ligheder og skabelse af større indsigt i hinandens måder at opleve uenigheden på.

At opfatte en konflikt som et potentiale for forandring, udvikling og fremdrift åbner op for at finde konstruktive handlemuligheder. Mediation hviler på den forudsætning, at parterne frivilligt deltager i mediationen, og når de hver især frembringer løsningsmuligheder og vælger mellem løsninger, er så bevidste, at de med sig selv ved eller fornemmer, hvorfor de vælger dem de gør.

Mediation egner sig til for eksempel til nedenstående konflikter:

  • Konflikter mellem virksomheder (f.eks. i forhold til kontraktbrud/misligholdelse af kontrakter)
  • Konflikter mellem bestyrelse og direktion.
  • Mellem linjechefer.
  • Mellem enkelte medarbejdere
  • Mellem grupper af medarbejdere eller team.
  • Konflikt i kompagniskaber (om drift eller opløsning).

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik