Stress

Stress er et stigende folkesundhedsproblem i det moderne Danmark, men trods denne viden er det vanskeligt at sige noget helt præcist om udbredelse og omfanget af stressreaktioner.

Undersøgelser viser at ca. 32.000 – 36.000 danskere er dagligt er sygemeldt pga. stress, endvidere giver ca. 450.000 danskere udtryk for, at de oplever alvorlige stresssymptomer hver dag!

Folk som bliver ramt af stress, risikerer at få følgesygdomme som; hjerte-kar-sygdomme, angstlidelser, depressioner og tidlig død m.m.

Undersøgelser viser bl.a. at, hver femte dansker som rammes af de fysiske-, psykiske- og adfærdsmæssige reaktionsmønstre (se artiklen om stress) mister jobbet på grund af stress. Udover de menneskelige lidelser og de eventuelle medfølgende problemstillinger i privatsfæren, koster det de danske virksomheder mange millioner kroner dagligt.

Stress kan defineres på flere måder, men fælles er, at Stress er den tilstand der opstår, når man udsættes for en belastning, som man ikke evner eller har ressourcer til at klare.

Stress er ikke en sygdom, men en fysiologisk og psykologisk reaktion, som sættes i gang, når vi udsættes for mere end vi plejer. Man kan sige, at stress gør kroppen klar til at yde sit maksimale.

Kortvarig stress kan være stimulerende og udviklende, mens langvarig stress kan medføre sygdom. Endvidere er det karakteristisk, at stress kan smitte i en virksomhed eller organisation, hvorfor at det er vigtigt at handle på eventuelle begyndende mistrivsel.

Stress ledsages ofte af ulyst og anspændthed. Stress forveksles ofte med travlhed. Men almindelig travlhed giver en følelse af lyst og glæde og travlhed er ikke det samme som stress. Men en fortravlet måde at arbejde på kan medføre, at man mister overblikket og bliver stresset.

I alle de år jeg har arbejdet med stress i forhold til virksomheder (direktion, ledelsen og medarbejdere) har mit udgangspunkt været ud fra Bo Netterstrøms evidensbaserede tilgang kombineret med kognitiv terapi samt meditation/mindfulness.

 

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik