Angst

Angst er en helt naturlig menneskelig reaktion, der typisk opstår, når der er fare på færde. Når faren er overstået, forsvinder angsten igen.
Hos nogle mennesker opstår angst og frygt, uden at der reelt er fare. Der har igennem tiden været en teoretisk skelnen imellem frygt og angst. Her beskrives frygt som en realistisk vurdering af en foreliggende situation/fare. Man kan sige, at frygten er retningsbestemt, hvorimod angst er mere diffus og truslen er mindre retningsbestemt og håndgribelig.

Det er umiddelbart vanskeligt helt præcist at definere denne form for angst, men der er enighed om, at der er tale om en ubehagelig følelsesmæssig tilstand ledsaget af fysiske og psykiske reaktioner (se artiklen om angst).

Angst i forskellige grader er en naturlig og hensigtsmæssig reaktion i forhold til situationer, hvor vi skal præstere som f.eks. at stille sig op for en større forsamling eller til eksamen o.l. I de situationer kan en vis nervøsitet eller anspændthed forbedre vores præstation. Tilsvarende er angstreaktion hensigtsmæssig i farefulde situationer i hverdagen, f.eks  undvigemanøvre i trafikken o.l.

Hvornår er angsten så uhensigtsmæssig eller unormal? Eksempelvis kan angsten være væsentligt forstærket i situationer, hvor du skal præstere. Det kan bevirke, at du er ude af stand til at koncentrere dig eller får negative tanker og overdreven fokus på eventuelle kropslige fornemmelser (rysten, kvalme, uro i maven, svimmelhed, hjertebanken o.l.). I de situationer kan du blive stiv og kejtet, du sveder, får sommerfugle i maven og har ikke tillid til dig selv.

Psykolog Esben Hougaard (psykiatrisk Hospital i Aarhus) har fire bud på, hvordan en person med unormal eller sygelig angst oplever en eller flere af følgende ting:

 • Overvurderer sandsynligheden for den frygtede begivenhed
 • Overvurderer, hvor alvorlige konsekvenserne af begivenheden er
 • Undervurderer egne ressourcer til at klare problemerne
 • Undervurderer mulighederne for at få hjælp
 • Der skelnes mellem syv forskellige angst- eller nervøse tilstande:
 • Panikangst
 • Agorafobi
 • Socialfobi
 • Enkeltfobi
 • Obsessiv-kompulsiv tilstand
 • Generaliseret angst
 • PTSD

Artikel om Eksponering i forhold til angst for højde 

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik