Hvad er depression

Det er almen kendt, at depression er en meget almindelig sygdom. Man antager, at omkring 500.000 danskere bliver ramt af en svær depression i løbet af deres liv.

Gennemsnitligt vil ca. 200.000 danskere dagligt leve med en depression, hvilket er særdeles belastende for den enkelte samt familien.

En længerevarende eller ubehandlet depression kan resultere i, at den ramtes privatliv og arbejdsliv bliver udfordret, hvilket bl.a. kan gå ud over livskvaliteten og eventuelt betyde tab af arbejdsevne og relation til arbejdsmarkedet med de dertilhørende problemstillinger.

Endvidere kan en depression udvikle sig så uhensigtsmæssigt, at den bliver livstruende på grund af selvmordsrisikoen.

Undersøgelser tyder på, at stressbelastninger ofte går forud for en depression. Det er endvidere almindeligt, at en deprimeret person også føler angst. At være ængstelig, have bekymringer eller en stærk angst er almindelige symptomer ved alle typer af depression både hos børn og voksne.

Undersøgelser anslår, at 60 % af de deprimerede også lider af alvorlige angsttilstande som generaliseret angst, panikangst samt angst, der udtrykker sig i forskellige fobier, som for eksempel socialfobi og forskellige tvangssyndromer.

Almindelige symptomer på depression:

  • Tab af glæde, lyst og initiativ
  • Forstyrrelser af appetitten (trøstespise eller ingen madglæde)
  • Søvnforstyrrelser
  • Mangel på energi samt træthed
  • Lav selvfølelse og skyldfølelse
  • Koncentrationsbesvær
  • Smerter (eks. hoved- og mavepine, smerter i ben eller i brystet)
  • Angst
  • Selvmordstanker og selvmordsforsøg

Der er flere teorier om udviklingen af depression – såvel biologiske som psykologiske.

De biologiske hypoteser hviler på centralnervesystemets funktioner, mens de psykologiske blandt andet handler om betydningen af tidligere traumatiske oplevelser og deres rolle for udviklingen af personligheden og udviklingen af depressionen.

Generelt kan man antage, at arv og miljø har stort set samme betydning som udløsende faktorer ved de fleste depressionssygdomme.

Igennem årene har jeg opnået en positiv erfaring med behandling af depressioner (lettere og middelsvære depressioner), som tager sit udgangspunkt i samtaleterapi (ud fra en kognitiv terapeutisk forståelsesramme), Kognitiv Adfærds Terapi (KAT), mindfulness/meditation samt hypnoterapi.

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik