Teambuilding

Teambuilding er ikke et nyt begreb som opstod i 1990´erne. Mennesker har i mere end 500.000 år arbejdet og samarbejdet i mindre grupper, hvilket var/er af afgørende betydning, ikke bare for overlevelse, men også fordi vi som mennesker arbejder og trives bedst i relationer til andre mennesker.

Det er særdeles vigtigt for teameffektiviteten, at et team både fungerer godt som en opgavebaseret gruppe, men ikke mindst som en social gruppe. En af grundvilkårene for et effektivt teamwork er, at få skabt et reelt team, hvor der er klare afgrænsning og sammensætning af medlemmer med den rigtige størrelse. Teammedlemmer skal være de rigtige mennesker med de rigtige færdigheder og placeret i de rigtige roller. Endvidere skal det være personer som fungerer som katalysatorer og som støtter et effektivt teamsamarbejde i kraft af deres adfærd. Kombinerer man ovennævnte vilkår med et transformatorisk lederskab, som har fokus på både interessenter (kunder, klienter o.l.) og værdsættelse af mangfoldigheden i et sammensat team. Disse forudsætninger kan skabe et dreamteam

Et dreamteam er karakteriseret af et højt niveau af positivitet, optimisme og en sund balance mellem positive og negative interaktioner. Formålet med et sådan team er bl.a. at opnå, at teammedlemmerne er åbne, anerkendende, venlige og oprigtige i deres interaktioner med hinanden og lærer af hinanden.

Der er flere forskningsresultater som viser, hvor vigtige positive følelser som håb, glæde, humor, tilfredshed, begejstring, stolthed og engagement er elementer for et effektivt team, så trivslen og arbejdsglæden/effektiviteten bliver optimal. Et vigtigt resultat af et sådant udviklingsarbejde er bl.a. at teammedlemmerne har/får mulighed for at udvikle vores iboende altruisme, hvilket skaber grobund for forstærkning af hjælpsomhed, følelse af fællesskab og en reel interesse for hinandens trivsel og udvikling. At skabe et team er en længerevarende proces og som fremadrettet løbende skal evalueres og udvikles.

Nedenstående skema viser fire typer af team og deres resultater:

Type D: Koldt, effektivt team

Type A: Velfungerende team

Høj kortsigtet opgave effektivitet
Dårlig psykisk trivsel
Kort levetid
Moderat innovation
Højt konfliktniveau mellem team
Lavt niveau af social refleksivitet

Høj opgaveeffektivitet
God psykisk trivsel
Lang levetid
Højt innovationsniveau
Omfattende samarbejde mellem team
Højt niveau af social refleksivitet

Type C: Dysfunktionelt team

Type B: Hyggeligt team

Lav opgaveeffektivitet
Dårlig psykisk trivsel
Meget kort levetid
Lavt innovationsniveau
Højt konfliktniveau mellem team

Lav opgaveeffektivitet
Gennemsnitligt psykisk trivsel
Kort levetid
Lavt innovationsniveau
Moderat Konfliktniveau mellem team

I forbindelse med teambuilding samarbejder jeg ofte med Lars Møller (jæger 200) www.lars-moller.dk

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik