Hvad er krise

Begrebet krise stammer fra det græske ord krisis og betyder egentlig en afgørende vending, pludselig forandring eller en skæbnesvanger forstyrrelse.

Hele vores liv består af en lang række af psykiske kriser lige fra den pure barndom til alderdommen. Hvert stadie fra barne- og ungdomsårene indeholder kritiske udviklingsperioder og op igennem voksenalderen opstår der kritiske livsperioder.

Det kan være:

 • Arbejds- og studieproblemer
 • Når man finder en partner
 • Det at blive forældre
 • Forskellige livskriser i relation til familien
 • Afslutningen af livet ved dødsprocessen
 • Kriser er en nødvendig forudsætning for, at vi kan udvikle os og lære nye perspektiver om os selv. Modsat kan krisen også være en livslang psykisk invaliditet.

Generelt kan man sige, at man befinder sig en psykisk krisetilstand, når man er i en sådan situation, hvor ens tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke er tilstrækkelige til, at man kan forstå og psykisk beherske den aktuelle situation.

Krisen kan ligeledes være en eksistentiel udfordring som fx.:

 • Selvfølelse – selvforkastelse
 • Samhørighed – forladthed
 • Oplevelse af mening – meningsløshed
 • Ro – kaos
 • en nærtstående afgår ved døden

Traumatiske kriser kan defineres som værende truende for det enkelte menneskes fysiske eksistens, sociale identitet og tryghed efter en ydre hændelse som fx.:

 • Sygdom og pludselig invaliditet
 • Indlæggelse på hospital eller anden institution
 • Arbejdsløshed
 • Aborter eller traumatiske fødsler
 • Utroskab og skilsmisse
 • Ulykker eller krigstraumer

Som krisepsykolog for Falck og andre aktører har jeg igennem årene arbejdet med kriseinterventioner både individuelt samt i grupper. Specielt har jeg igennem en periode over 10 år arbejdet med traumatiserede veteraner fra Det Danske Forsvar, som har været udsendt til missionsområder.

 

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik