Meditationstræning

I østlige meditationstraditioner har man i årtusinder arbejdet med at udvikle klarere og mere omfattende bevidsthedsformer end hverdagens bevidsthed. Men det er måske ikke en så udbredt viden, at der i den vestlige kultur har eksisteret en kontemplativ tradition med retninger som mystikken og alkymien. Denne kontemplative tilgang eksisterer den dag i dag i forskellige klostre i Europa.

Personligt har jeg siden 1991 beskæftiget mig med meditation og i denne forbindelse været på adskillige retræter i ind- og udlandet, bl.a. i klostre i Italien og Tyskland og er siden 1998 blevet trænet/og trænes af min læremester Ole Vedfelt samt udvalgte nonner og munke.

Den østlige og vestlige meditation sættes ofte op mod hinanden, men i virkeligheden kan de på mange måder komplettere hinanden. Jeg har praktiseret og undervist i kombinationen af disse metoder i flere år.

Både i østen og vesten har der i årtusinder eksisteret klostersamfund, hvor munke og praktikanter har tilbragt det meste af deres liv med at studere, udføre øvelser og diskuteret disse øvelser og systematiseret resultaterne. Indenfor disse traditioner anerkender man, at ”høje” og intensive bevidsthedstilstande kan opstå spontant, og der er også enighed om, at der ved systematisk mental træning findes veje med bestemte stadier, som kan føre til mere permanent kontakt med de højere bevidsthedstilstande og en udnyttelse af deres potentialer.

Den amerikanske psykolog Daniel P. Brown, som i mange år har arbejdet dels med oversættelse af østlige meditationstekster og dels med praktisk meditation har sammenlignet forskellige traditioner/skoler. Brown fandt at traditionerne er enige om, at der er tre hovedinddelinger for meditationspraksis:

  • indledende øvelser
  • koncentrationsmeditationer
  • indsigtsmeditation

 

I de sidste ca. 30 år har Jon Kabat-Zinn som er professor i medicin og tilknyttet University of Massachusetts Medical Center, forsket i brugen af mindfulness (begrebet ”mindfulness” er inspireret af den tidlige Buddhisme) og udviklet et program som benævnes ”Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR). Hvilket er evidentbaseret.

Mindfulness beskrives som en opmærksomhed, der handler om at være fuldt bevidst og opmærksom på den situation eller det øjeblik man befinder sig i uden at dømme. Det vil sige, at man kan træne sig i, at være nærværende i små dagligdags aktiviteter som f.eks.; når man drikker en kop kaffe, går i bad eller spiser morgenmad.

Ofte vil man alligevel opleve, at man mister koncentrationen og tankerne vandre, men det er tankens natur. Opgaven er at blive bevidst når det sker og så igen rette opmærksomheden tilbage til det øjeblik man befinder sig i. Man kan sige at være fysisk tilstede er ikke det samme som, at være nærværende.

Jeg har siden 2006, hvor jeg blev introduceret og trænet i metoden Mindfulness-baseret Kognitiv teori (MBKT) af Morten Hecksher (Kognitivgruppen i Aarhus) benyttet mig af denne metode.

Jeg har igennem årene lavet individuelle- og gruppeforløb i meditation for: Erhvervsledere, Virksomheder og deres ansatte, topatleter, kampsoldater som skulle udsendes, veteraner med flere.

Kurt Lilleør

Har du spørgsmål, eller vil du gerne snakke med mig om en eventuel session?
Indtast dit telefonnummer og så vil jeg vende tilbage hurtigst muligt.

/ Cookiepolitik